The Friendly Home erbjuder doftprodukter för hemmet som är tillverkade för hand med omsorg. Vår produktion utförs på Värmdö utanför Stockholm. Vi har även ett nära samarbete med en småskalig ljusfabrik i Sydostasien.

Vi arbetar utifrån en hållbar affärsmodell vilket innebär att vi erbjuder produkter som inte har tillsatts med onödiga, giftiga kemikalier. Vi fraktar med båt när vi importerar långt bortifrån. Vi ser det som viktigt att hushålla med råvaror och skapar därmed inte onödigt avfall i vårt dagliga arbete. Vi producerar efter order och skapar inte onödiga lager. Vi återanvänder emballage och förpackningsmaterial istället för att slänga bort det. Allt vårt eget restmaterial går att återanvända eller återvinna. 

Vi arbetar tillsammans med noga utvalda leverantörer där vi tillsammans tar ansvar för att utveckla vårt samarbete och där god affärsetik står för grunden. Vi kräver in certifikat och intyg för att kvalitetssäkra produkterna. Vid större volymer gör vi fabriksbesök för att känna oss helt trygga.

Vi tar samhällsansvar och gynnar entreprenörskap i våra samarbeten. Vi stöttar Ung Företagsamhet och socialt entreprenörskap. Tillsammans kan vi alla göra skillnad!